Döwlet etalon merkeziniň
düzüm çyzgysy


Аdy, familiýasy we atasynyň adyEýeleýän wezipesiIş telefony
Toýlyýew Wepa AmanmyradowiçBaşlykTel: 422304
Faks: 422334
Hojaberdiýew AmanmyratBaşlygyň orunbasaryTel: 422304
Faks: 422334
Söýünowa AýnaYlmy usulýet, marketing we halkara tejribäni öwreniş bölüm başlygyTel: 421990
Hudaýberdiýewa Güljahan
Hukuk we işgärler böminiň başlygyTel: 422088
Atabaýewa GüljahanMaliýe hasabat bölüminiň başlygy – Baş buhgalterTel: 422429
Öwezow GuwançGeometriki we mehaniki ululyklary ölçemek bölüminiň başlygyTel: 421856
Çerkezow BegençBaş inženerTel: 421330
Orazberdiýew KemalmuhammetMaddalaryň möçberini we harçlanmagyny ölçemek bölüminiň başlygyTel: 422007
Hojamgulyýew MarlenÝylylyk tehniki ululyklary ölçegi bölüminiň başlygyTel: 421520
Tekeýew KerimFiziki-himiki we optiki ölçegleri bölüm başlygynyň ýe. ýe.Tel: 421511
Çaryýew RustemElektrik we radioelektron ölçegleri bölüminiň başlygyTel: 422655
Gudratullaýew AbdyrahmanÖlçeg serişdelerini abatlama bölüminiň başlygyTel: 421281
Momyllow ArslanBekrewedäki suw we gaz hasaplaýjylaryň barlag bölüminiň başlygyTel: 371360