Habarlar

29.06.2020
HAJY ARKADAGYMYZYŇ ÝOLY — HALKYŇ ÝOLY

Halkyň, ýurduň Lideri bolmak nämäni aňladýar? Çünki...

28.06.2020
Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri do...

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezident...

24.06.2020
Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...

Şu gün — 24-nji iýunda, Beýik Watançylyk urşunda gaz...

19.06.2020
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň...

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhame...

15.06.2020
Türkmenistanyň Prezidenti “Altyn köl” dynç alyş zolagyn...

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhame...

03.06.2020
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

Ýurdumyz iri baýramçylyk çäresi bolan Bütindünýä wel...

01.06.2020
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çag...

Mähriban halkym!
Berkarar döwletimiziň ba...

25.05.2020
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugally...

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
...

25.05.2020
«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi...

Hormatly sergä gatnaşyjylar!
Gadyrly myhm...

Forwsfasdfard
 • Merkez barada:
 • Etalonlar
 • Habarlar
 • Hyzmatlar:
 • Maglumat
 • Nyrhlary
 • Kanunçylyk binýady:
 • Kanunlar
 • Ös döwlet sanawy
 • Habarlaşmak üçin:
 • Tel: +99312 422304
 • dem-turkm@online.tm
 • Salgymyz:
 • Türkmenistan, Aşgabat ş.,
 • 1953 köç(Ýaşlar), j. 76
 • © 2019 Döwlet etalon merkezi