TM TK 02 “Metrologiýa ugry boýunça” Tehniki komiteti tarapyndan täzelenen we döwrebaplaşdyrylan kadalaşdyryjy resminamalaryň sanawy

T/b Kadalaşdyryjy resminamanyň belgisi KR deregine Kadalaşdyryjy resminamanyň ady Girizilen senesi Hereket edýän möhleti Bellik

1

GR 16162325-87 -2017


RD 52.04.234-89 deregine

 Metodiki gönükdirmeler  Bulutlaryň aşaky araçagini ölçeýji abzal. Barlag usuly

01.07.2017

 

 

2

GR 16162325-88-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki simaply barometrler. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.12.2017

 

 

3

GR 16162325-89-2017


МИ-1908-88

Aspirasion psihrometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.02.2018

 

 

4

GR 16162325-91-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki aspirasion barograflar. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

5

GR 16162325-90-2017


RD-52.04244-89

Anemorumbometr.  Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

6

GR 16162325-93-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki membran barometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.2018

 

 

7

GR 16162325-94-2017


Ilkinji gezek girizilen

BOP-1 Görnüşli çaklaň nusgalyk barometrler Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.20188

ГОСТ 5533-2013

ГОСТ 5533-2013

Nagyşly aýna. Tehniki şertler.

31.05.2018

31.05.2023


9

ГОСТ 32361-2013

ГОСТ 32361-2013

Aýna we aýna önümleri. Kemçilikler. Adalgalar we kesgitlemer.

31.05.2018

31.05.2023


10

ГОСТ 32529-2013


ГОСТ 32529-2013


Aýna we aýna önümleri. Kabul ediş kadalary.

31.05.2018

31.05.2023


11

ГОСТ 32539-2013

ГОСТ 32539-2013

Aýna we aýna önümleri. Adalgalar we kesgitlemeler.

31.05.2018

31.05.2023


12

ГОСТ 32530-2013

ГОСТ 32530-2013

Aýna we aýna önümleri. Belgileme, gaplamak, daşamak, saklamak.

31.05.2018

31.05.2023


13

ГОСТ 32557-2013

ГОСТ 32557-2013

Daşky görnüşiniň geometriki ölçeglerini we görkezijilerini dolandyrma usullary.

31.05.2018

31.05.2023


14

ГОСТ 32278-2013

ГОСТ 32278-2013

Aýna we aýna önümleri. Optiki häsiýetlerini kesgitlemek usullary.

31.05.2018

31.05.2023


15

TDS 1031-2017

(TDS-29227-91 deregine)

“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 1 bölüm.Umumy talaplar” 

01.03.2018

01.03.2023

 

16

TDS 1032-2017

(TDS-29228-91 deregine)

“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 2 bölüm. Garaşmagyň wagty goýulmadyk graduirlenen pipetkalar.” 

01.03.2018

01.03.2023

 

17

TDS 1033-2017

(TDS P-517-74 deregine)

Taheometrler elektron. Umumy tehniki şertler.

01.02.2018

01.02.2023

 

18

TDS 1034-2017

(TDS-6019-83 deregine)

Sowuk suwuň ganatly hasaplaýjylary. Tehniki şertler.

01.05.2018

01.05.2023

 

19

TDS 1035-2018

(TDS-27352-87 deregine)

Nebitönümleri daşamak we doldurmak üçin awtomobil ulag serişdeler. Görnüşleri, parametrleri we umumy tehniki talaplary. 

30.05.2018

30.05.2023

 

20

TDS 1036-2017

(TDS-14167-83 deregine)

Sowuk suwuň turbinaly hasaplaýjylary.Tehniki şertler.

30.05.2018

30.05.2023

 

21

TDS 1037-2017

(TDS-8.234-78 deregine)

Gaz hasaplaýjylary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.05.2018


 

22

TDS 1176 -2018

(TDS-8.400-80 deregine)

Metaldan ýasalan nusgalyk ölçeýjiler

01.04.2019


 

23

TDS 1175-2019

(TDS-1770-74 deregine)

Barlaghana ölçeg aýna gaplary. Silindirler, menzurkalar, kolbalar, probirkalar.  Umumy tehniki şertler.

01.04.2019

01.04.2024

 

24

ISO/ IEC  99:2007

 

Halkara metrologiýa sözlügi. Esasy we umumy düşünjeler we degişli adalgalar 


 

 

25

GR 16162325-96-2018

( МИ 1864-88 deregine)

Ýangyçpaýlaýjy kolonkalar. Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

01.11.201826

GR 16162325-95-2018


Ilkinji gezek girizilen

Agilent 6890, Agilent 6850, Agilent 7890, Agilent 7890 B, Agilent 7820 gaz hromatografy Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

22.10.201827

TDS 1177-2019

TDS P 50856-2017

Ulag serişdeleriniň hereket tizligini radiolokasion ölçeýjiler.Umumy tehniki talaplary. Barlag usullary.  
28

TDS -1224-19

TDS-8.259-771 deregine

Işjeň we reaktiw elektrik energiýanyň induksion hasaplaýjylary

20.05.2019

20.05.2024


29

TDS 1240-2019

TDS 8.113–85 deregine

“Ştangensirkuller. Deňeşdirme barlagynyň usuly”

17.07.201930

TDS 1241-2019

TDS 8.053–73 deregine

“Manometrler, manowakuummetrlar, wakuummetrlar, bady ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler pnewmatiki çykyş signally dartyş ölçeýjisi. deňeşdirme barlagynyň usuly”

17.07.201931

TDS 1242-2019


(TDS-8.497-83 deregine)

Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ampermetrler, woltmetrler, wattmetrler, warmetrler. Barlag usulyýeti.

17.07.2019


 

32

TDS 1243-2019


(TDS-8.409-81 deregine)

Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ommetrler. Barlag usullary we serişdeleri.

17.07.2019


 

33

TDS 1251-2019


(TDS-9018-89 deregine)

Yangyç paýlaýjy kolonkalar. Umumy tehniki şertleri.

15.06.2019

15.06.2024

 

34

TDS 1252-2019


TDS-6507-90 deregine

“Mikrometrler. Tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

35

 TDS 1253-2019


(TDS-8.340-78 deregine)


“MP-0,4 kysymly ýükporşenli manometrler. Deňeşdirme barlag usuly”

11.07.201936

TDS 1254-2019


(TDS-9921-81 deregine)


“El bilen ulanylýan şinnaly manometrler. Umumy tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

37

TDS 1255-2019


TDS-6915-89 deregine

“Ýürek-damar ulgamynda basyşy ölçemek üçin abzallar (mehaniki). Umumy tehniki şertler we deňeşdirme barlagy geçirmegiň usullary”

11.07.2019


 

38

TDS 1256-2019


(TDS-2405-88 deregine)

“Manometrler, wakuumetrler, manowakuummetrler, bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler. Umumy tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

39

TDS 1288-2019


(TDS-8291-83 deregine)

Yükporşenly artykmaç basyşynyň manometrleri. umumy tehniki talaplar

30.09.2019


 

40

TDS 1289-2019

 

TDS-8.423-91 deregine

Mehaniki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.08.2019


 

41

TDS 1290–2019


TDS 8.305–78 deregine

Manometrlik termometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri.

20.09.2019


 

42

TDS 1291-2019


(TDS-8.453-82 deregine)

Statiki agram ölçeýän terezi. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.09.2019


 

43

TDS 1292-2019

 

TDS-8.286-78 deregine

Elektriki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.09.2019


 

44

TDS 1297-2019


(TDS-13320-81 deregine)

“Senagatdaky awtomatik gaz analizatorlary. Umumy tehniki şertler;

20.08.2019

20.08.2021

 

45

TDS 1326-2019

(TDS-8.321-2013 deregine)

Senagatda ulanylýän dereje ölçeýjileri. Deňeşdirme barlagyň usullary

 

 

 

46

TDS 1327 -2019


(TDS-27987-88 deregine)

Potensiometriki suwukluklaryň analizatory . Umumy tehniki şertler;

15.12.2019

15.12.2024

 

47

TDS 1336-2019(TDS-26035-83 deregine)

“Üýtgeýän togyň elektriki energiýanyň  elektron hasaplaýjylary. Umumy tehniki şertler ”

15.12.2019

15.12.2024

 

48

TDS 1337-2019


(TDS-13844-68 deregine)

Metaldan tehniki ölçegler. Barlag usullary we serişdeleri.

15.12.2019

15.12.2024

 

49

TDS 1341-2019


TDS-10223-97 deregine

“Diskret hereketli agram dozatorlary. Umumy tehniki talaplar”

15.12.2019

15.12.2024

 

50

TDS 1342-2019


TDS-30414-96 deregine

“Hereketde ulag serişdeleriniň agramyny ölçemek üçin tereziler. Umumy tehniki talaplar”;

15.12.2019

15.12.2024

 

51


TDS 1343-2019

(TDS-427-75 deregine)

“Metaldan ölçeg çyzgyçlar (lineýkalar). Tehniki şetler”;

15.12.2019

15.12.2024

 

52

TDS 1344-2019


(TDS-28498-90 deregine)

“Suwuklykly aýna termometrler. Umumy tehniki talaplar. Synaglaryň usullary”

15.12.2019

 

 

53

TDS 1367-2019


(TDS-27735-90 взамен)

Весы бытовые. Общие технические требования

10.01.2020

10.01.2025


54

TDS 1368-2019


TDS-12692-67 взамен)

Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки.

10.01.202055

TDS 1374-2019


TDS 9416–83 взамен

Уровни строительные. Технические условия.

10.01.2020

10.01.2025


56

GR 16162325101-2019


TDS 8.004–71 взамен

Микрометры со вставками. Методика поверки.

10.01.202057

TDS 1375-2019


TDS 234–77 взамен

Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки.

10.01.202058

TDS 1377-2019


(TDS-23625-79 взамен)

Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные

Общие технические условия

10.01.2020

10.01.2025


59

TDS 1376-2019


(TDS-8.217-87 взамен)

Государственная система обеспечения единства измерений Туркменистана. Трансформаторы тока.  Методика поверки

10.01.202060

TDS 1380-2019


(TDS-8.247-77 deregine)

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Gorizontal çeleklerde (rezerwuarlarda) nebit önümleriniň derejesini ölçemek üçin metroştoklar. Deňeşdirme barlagyň usullýyeti

20.01.202061

TDS 1396-2019


(TDS-2414-2001deregine )

Barlaghana terezi.Umumy tehniki talaplary 

20.01.2020

20.01.2025


62

TDS  1397-2019


(TDS-13837-79 deregine)

Umumy niýetlenen dinamometrler. Tehniki şertleri

20.01.2020

20.01.2025


63

TDS 1398-2019


TDS 13782-68 deregine

Pružinaly umumy niýetlenilen dinamometr. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

20.01.202064

TDS 1399-2019


TDS 28725-90 deregine

 Suwukluklaryň we ürgün materiallaryň derejesini ölçemek üçin enjamlary. Umumy tehniki talaplar we synagyň usullary

20.01.2020

20.01.2025


65

TDS 1400-2019


(TDS-8.262-77 deregine)

Awtoulaglaryň we motosikilleriň spidometrleri. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

20.01.202066

TDS 1401-2019


(TDS 7328-2001 deregine)

Agram daşlary. Umumy tehniki şertleri.

20.01.2020

20.01.2025


67

TDS 1402-2019


(TDS 13697-68 deregine)

Süýt ölçeýji enjamlary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

20.01.202068

TDS 1403-2019


(TDS 13697-68 deregine)

900  Deňeşdirme barlagynyň burçluklary. Tehniki şertleri

20.01.2020

20.01.2025


69

GR 16162325- 98 -2019

(ilkinji gezek girizilen)

Meteorologiki simaply we spirtli termometrler

Deňeşdirme barlagy geçirmek boýunça usulyýet görkezmeleri

20.01.202070

GR 16162325- 97 -2019


Ikinji gezek girizilen


Derýa gidrometriki pyrlawaçlary (wertuşkalary). Gidrometriki pyrlawaçlaryň (wertuşkalaryň) komporator desgasynda deňeşdirme barlagy boýunça usulyýet görkezmeleri

20.01.2020