TM TK 02 “Metrologiýa ugry boýunça” Tehniki komiteti tarapyndan täzelenen we döwrebaplaşdyrylan kadalaşdyryjy resminamalaryň sanawy

T/b Kadalaşdyryjy resminamanyň belgisi KR deregine Kadalaşdyryjy resminamanyň ady Girizilen senesi Hereket edýän möhleti Bellik

1

GR 16162325-87 -2017


RD 52.04.234-89 deregine

 Metodiki gönükdirmeler  Bulutlaryň aşaky araçagini ölçeýji abzal. Barlag usuly

01.07.2017

 

 

2

GR 16162325-88-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki simaply barometrler. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.12.2017

 

 

3

GR 16162325-89-2017


МИ-1908-88

Aspirasion psihrometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.02.2018

 

 

4

GR 16162325-91-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki aspirasion barograflar. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

5

GR 16162325-90-2017


RD-52.04244-89

Anemorumbometr.  Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

6

GR 16162325-93-2017


Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki membran barometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.2018

 

 

7

GR 16162325-94-2017


Ilkinji gezek girizilen

BOP-1 Görnüşli çaklaň nusgalyk barometrler Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.20188

ГОСТ 5533-2013

ГОСТ 5533-2013

Nagyşly aýna. Tehniki şertler.

31.05.2018

31.05.2023


9

ГОСТ 32361-2013

ГОСТ 32361-2013

Aýna we aýna önümleri. Kemçilikler. Adalgalar we kesgitlemer.

31.05.2018

31.05.2023


10

ГОСТ 32529-2013


ГОСТ 32529-2013


Aýna we aýna önümleri. Kabul ediş kadalary.

31.05.2018

31.05.2023


11

ГОСТ 32539-2013

ГОСТ 32539-2013

Aýna we aýna önümleri. Adalgalar we kesgitlemeler.

31.05.2018

31.05.2023


12

ГОСТ 32530-2013

ГОСТ 32530-2013

Aýna we aýna önümleri. Belgileme, gaplamak, daşamak, saklamak.

31.05.2018

31.05.2023


13

ГОСТ 32557-2013

ГОСТ 32557-2013

Daşky görnüşiniň geometriki ölçeglerini we görkezijilerini dolandyrma usullary.

31.05.2018

31.05.2023


14

ГОСТ 32278-2013

ГОСТ 32278-2013

Aýna we aýna önümleri. Optiki häsiýetlerini kesgitlemek usullary.

31.05.2018

31.05.2023


15

TDS 1031-2017

(TDS-29227-91 deregine)

“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 1 bölüm.Umumy talaplar” 

01.03.2018

01.03.2023

 

16

TDS 1032-2017

(TDS-29228-91 deregine)

“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 2 bölüm. Garaşmagyň wagty goýulmadyk graduirlenen pipetkalar.” 

01.03.2018

01.03.2023

 

17

TDS 1033-2017

(TDS P-517-74 deregine)

Taheometrler elektron. Umumy tehniki şertler.

01.02.2018

01.02.2023

 

18

TDS 1034-2017

(TDS-6019-83 deregine)

Sowuk suwuň ganatly hasaplaýjylary. Tehniki şertler.

01.05.2018

01.05.2023

 

19

TDS 1035-2018

(TDS-27352-87 deregine)

Nebitönümleri daşamak we doldurmak üçin awtomobil ulag serişdeler. Görnüşleri, parametrleri we umumy tehniki talaplary. 

30.05.2018

30.05.2023

 

20

TDS 1036-2017

(TDS-14167-83 deregine)

Sowuk suwuň turbinaly hasaplaýjylary.Tehniki şertler.

30.05.2018

30.05.2023

 

21

TDS 1037-2017

(TDS-8.234-78 deregine)

Gaz hasaplaýjylary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.05.2018


 

22

TDS 1176 -2018

(TDS-8.400-80 deregine)

Metaldan ýasalan nusgalyk ölçeýjiler

01.04.2019


 

23

TDS 1175-2019

(TDS-1770-74 deregine)

Barlaghana ölçeg aýna gaplary. Silindirler, menzurkalar, kolbalar, probirkalar.  Umumy tehniki şertler.

01.04.2019

01.04.2024

 

24

ISO/ IEC  99:2007

 

Halkara metrologiýa sözlügi. Esasy we umumy düşünjeler we degişli adalgalar 


 

 

25

GR 16162325-96-2018

( МИ 1864-88 deregine)

Ýangyçpaýlaýjy kolonkalar. Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

01.11.201826

GR 16162325-95-2018


Ilkinji gezek girizilen

Agilent 6890, Agilent 6850, Agilent 7890, Agilent 7890 B, Agilent 7820 gaz hromatografy Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

22.10.201827

TDS 1177-2019

TDS P 50856-2017

Ulag serişdeleriniň hereket tizligini radiolokasion ölçeýjiler.Umumy tehniki talaplary. Barlag usullary.  
28

TDS -1224-19

TDS-8.259-771 deregine

Işjeň we reaktiw elektrik energiýanyň induksion hasaplaýjylary

20.05.2019

20.05.2024


29

TDS 1240-2019

TDS 8.113–85 deregine

“Ştangensirkuller. Deňeşdirme barlagynyň usuly”

17.07.201930

TDS 1241-2019

TDS 8.053–73 deregine

“Manometrler, manowakuummetrlar, wakuummetrlar, bady ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler pnewmatiki çykyş signally dartyş ölçeýjisi. deňeşdirme barlagynyň usuly”

17.07.201931

TDS 1242-2019


(TDS-8.497-83 deregine)

Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ampermetrler, woltmetrler, wattmetrler, warmetrler. Barlag usulyýeti.

17.07.2019


 

32

TDS 1243-2019


(TDS-8.409-81 deregine)

Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ommetrler. Barlag usullary we serişdeleri.

17.07.2019


 

33

TDS 1251-2019


(TDS-9018-89 deregine)

Yangyç paýlaýjy kolonkalar. Umumy tehniki şertleri.

15.06.2019

15.06.2024

 

34

TDS 1252-2019


TDS-6507-90 deregine

“Mikrometrler. Tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

35

 TDS 1253-2019


(TDS-8.340-78 deregine)


“MP-0,4 kysymly ýükporşenli manometrler. Deňeşdirme barlag usuly”

11.07.201936

TDS 1254-2019


(TDS-9921-81 deregine)


“El bilen ulanylýan şinnaly manometrler. Umumy tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

37

TDS 1255-2019


TDS-6915-89 deregine

“Ýürek-damar ulgamynda basyşy ölçemek üçin abzallar (mehaniki). Umumy tehniki şertler we deňeşdirme barlagy geçirmegiň usullary”

11.07.2019


 

38

TDS 1256-2019


(TDS-2405-88 deregine)

“Manometrler, wakuumetrler, manowakuummetrler, bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler. Umumy tehniki şertler”

11.07.2019

11.07.2024

 

39

TDS 1288-2019


(TDS-8291-83 deregine)

Yükporşenly artykmaç basyşynyň manometrleri. umumy tehniki talaplar

30.09.2019


 

40

TDS 1289-2019

 

TDS-8.423-91 deregine

Mehaniki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.08.2019


 

41

TDS 1290–2019


TDS 8.305–78 deregine

Manometrlik termometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri.

20.09.2019


 

42

TDS 1291-2019


(TDS-8.453-82 deregine)

Statiki agram ölçeýän terezi. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.09.2019


 

43

TDS 1292-2019

 

TDS-8.286-78 deregine

Elektriki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;

20.09.2019


 

44

TDS 1297-2019


(TDS-13320-81 deregine)

“Senagatdaky awtomatik gaz analizatorlary. Umumy tehniki şertler;

20.08.2019

20.08.2021

 

45

TDS 1326-2019

(TDS-8.321-2013 deregine)

Senagatda ulanylýän dereje ölçeýjileri. Deňeşdirme barlagyň usullary

 

 

 

46

TDS 1327 -2019


(TDS-27987-88 deregine)

Potensiometriki suwukluklaryň analizatory . Umumy tehniki şertler;

15.12.2019

15.12.2024

 

47

TDS 1336-2019(TDS-26035-83 deregine)

“Üýtgeýän togyň elektriki energiýanyň  elektron hasaplaýjylary. Umumy tehniki şertler ”

15.12.2019

15.12.2024

 

48

TDS 1337-2019


(TDS-13844-68 deregine)

Metaldan tehniki ölçegler. Barlag usullary we serişdeleri.

15.12.2019

15.12.2024

 

49

TDS 1341-2019


TDS-10223-97 deregine

“Diskret hereketli agram dozatorlary. Umumy tehniki talaplar”

15.12.2019

15.12.2024

 

50

TDS 1342-2019


TDS-30414-96 deregine

“Hereketde ulag serişdeleriniň agramyny ölçemek üçin tereziler. Umumy tehniki talaplar”;

15.12.2019

15.12.2024

 

51


TDS 1343-2019

(TDS-427-75 deregine)

“Metaldan ölçeg çyzgyçlar (lineýkalar). Tehniki şetler”;

15.12.2019

15.12.2024

 

52

TDS 1344-2019


(TDS-28498-90 deregine)

“Suwuklykly aýna termometrler. Umumy tehniki talaplar. Synaglaryň usullary”

15.12.2019

15.12.2024 

 

53

TDS 1367-2019


(TDS-27735-90 взамен)

Весы бытовые. Общие технические требования

10.01.2020

10.01.2025


54

TDS 1368-2019


TDS-12692-67 взамен)

Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки.

10.01.202055

TDS 1374-2019


TDS 9416–83 взамен

Уровни строительные. Технические условия.

10.01.2020

10.01.2025


56

GR 16162325101-2019


TDS 8.004–71 взамен

Микрометры со вставками. Методика поверки.

10.01.202057

TDS 1375-2019


TDS 234–77 взамен

Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки.

10.01.202058

TDS 1377-2019


(TDS-23625-79 взамен)

Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные

Общие технические условия

10.01.2020

10.01.2025


59

TDS 1376-2019


(TDS-8.217-87 взамен)

Государственная система обеспечения единства измерений Туркменистана. Трансформаторы тока.  Методика поверки

10.01.202060

TDS 1380-2019


(TDS-8.247-77 deregine)

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Gorizontal çeleklerde (rezerwuarlarda) nebit önümleriniň derejesini ölçemek üçin metroştoklar. Deňeşdirme barlagyň usullýyeti

01.02.202061

TDS 1396-2019


(TDS-2414-2001deregine )

Barlaghana terezi.Umumy tehniki talaplary 

01.02.2020

01.02.2025


62

TDS  1397-2019


(TDS-13837-79 deregine)

Umumy niýetlenen dinamometrler. Tehniki şertleri

01.02.2020

01.02.2025


63

TDS 1398-2019


TDS 13782-68 deregine

Pružinaly umumy niýetlenilen dinamometr. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.02.202064

TDS 1399-2019


TDS 28725-90 deregine

 Suwukluklaryň we ürgün materiallaryň derejesini ölçemek üçin enjamlary. Umumy tehniki talaplar we synagyň usullary

01.02.2020

01.02.2025


65

TDS 1400-2019


(TDS-8.262-77 deregine)

Awtoulaglaryň we motosikilleriň spidometrleri. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.02.202066

TDS 1401-2019


(TDS 7328-2001 deregine)

Agram daşlary. Umumy tehniki şertleri.

01.02.2020

01.02.2025


67

TDS 1402-2019


(TDS 13697-68 deregine)

Süýt ölçeýji enjamlary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.02.202068

TDS 1403-2019


(TDS 13697-68 deregine)

900  Deňeşdirme barlagynyň burçluklary. Tehniki şertleri

01.02.2020

01.02.2025


69

GR 16162325- 98 -2019

(ilkinji gezek girizilen)

Meteorologiki simaply we spirtli termometrler

Deňeşdirme barlagy geçirmek boýunça usulyýet görkezmeleri

01.02.202070

GR 16162325- 97 -2019


Ikinji gezek girizilen


Derýa gidrometriki pyrlawaçlary (wertuşkalary). Gidrometriki pyrlawaçlaryň (wertuşkalaryň) komporator desgasynda deňeşdirme barlagy boýunça usulyýet görkezmeleri

01.02.202071 TDS 1456-2020
(TDS 8.422-81 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Ýygylygyölçeýji enjamlary. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.05.2020


72 TDS 1457-2020
(TDS 8.402-80 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Hemişelik tokly işleýän elektron analog woltmetrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we şerişdeleri
01.05.2020


73 TDS 1458-2020
(TDS 7661-67 deregine)
Indikatorly çuňluk ölçeýjiler. Tehniki şertler
01.05.2020
01.05.2025

74 TDS 1459-2020
(TDS 9500-84 deregine)
Nusgalyk göçme dinamometrler. Umumy tehniki talaplary
0 01.05.2025

75 TDS 1460-2020
(TDS 8026-92 deregine)
Deňeşdirme barlag çyzgyçlar (Lineýkalar). Tehniki şertler
01.05.2020
01.05.2025

76 GR 16162325102-2020
(МИ 2006-89 deregine)

Indikatorly çuňlukölçeýjiler.

Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.05.2020


77 GR 16162325103-2020
Ikinji gezek girizilen
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Indikatorly Ştangençuňlukölçeýjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.05.2020


78 TDS 1469-2020
(TDS-577-68 deregine)
0,01 mm Bölünşik bahaly sagat görnüşli indikatorlar. Tehniki şertler
01.07.2020
01.07.2025

79 TDS 1470-2020
Ilkinji gezek girizilen
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Terezidäki diskret ýagdaýda hereket edýän awtomatik paý bölüjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.07.2020


80 TDS 1471-2020
(TDS-8.469-82 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Üznüksiz hereket edýän awtomatik agram ölçeýji paý bölüjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.07.2020


81 TDS 1472-2020
(TDS-8.136-74 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Gurluşyk materiallaryny synagdan geçirmek üçin gidrawlik pressler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.07.2020


82 GR 16162325-104-2020
(МИ 782-85deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. 0,01 mm Bölüniş bahaly mikrometrler. Deňeşdirme barlagyň usulýeti
01.07.2020


83 ISO/IEK 2007 GUIDE 99
ISO/IEK 2007 GUIDE 99 (esasynda)
Metrologiýa boýunça halkara sözlük. Degişli terminler we umumy hem esasy düşünjeler. (VIM)84 TDS-8.237-2003 (МГС)
ГОСТ 8.237-77 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки
04.05.2020


85 TDS-8.135-2004 (МГС)

ГОСТ 8.135-74

deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарты –титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики Методы их определения
01.06.2020


86 TDS-8.298-2013 (МГС)

ГОСТ 8.298-78

deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные Методика поверки
01.08.2020


87 GR-43-2001 (МГС)
Ilkinji gezek girizilen
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»
01.08.2020


88 TDS-8.290-2013 (МГС)
ГОСТ 8.290-78 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Вискозиметры типа ВУ. Методика поверки
01.06.2020


89 TDS-8.021-2015 (МГС)
ГОСТ 8.021-2005 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.
01.08.2020


90 TDS-8.557-2007(МГС)
ГОСТ 8.557-91 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм
01.08.2020


91 TDS-8.520-2005(МГС)
ГОСТ 8.520-84 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные. Методика поверки
01.12.2020


92 TDS 1479-2020
TDS-8.339-78 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Sekundölçeýjiler-Kalibratorlar. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.08.2020


93 TDS 1480-2020
TDS-8.449-81 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Hemişelik tokly ölçeg köprüleri. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti.
01.08.2020


94 TDS 1487-2020
TDS-12152-66 deregine
Ýygylygyň häsiýetnamalaryny ölçeýän gurallar we üýtgäp durýan ýygylyga degişli generatorlar. Deňeşdirme barlagyň usullary
01.09.2020


95 TDS 1488-2020
TDS-8.250-77 deregine
“Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Medisina maksimal aýna termometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri”
01.09.2020


96 GR 16162325-105-2020
МИ 1711-87 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Durmuşda ulanylýan terezi. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.09.2020


97 GR 16162325-106-2020
МИ 1284-86 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Sanly göçme АП -1 görnüşli anemometr. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.09.2020


98 GR 16162325-107-2020
МИ 2124-90 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Görkezýän we awtomatik ýagdaýda ýazýan manometrler, wakuummetrler, manowakuummetrler, bady ölçeýjiler, dartyş güýjüni ölçeýjiler we dartyş güýçli bady ölçeýjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.09.2020


99 TDS 1513-2020
Ilkinji gezek girizilen
Metal simli torlardan ýasalan barlaghana elekleri. Tehniki şertler
01.09.2020
01.09.2025

100 TDS 1514-2020

ТDS-8711-93 (МЭК 51-2-84)

deregine
Görkezýän we baglanyşykly hereket edýän elektrik ölçeýji meňzeş abzallar we olara degişli kömekçi bölekler. 2-nji bölüm. Ampermetrlere we woltmetrlere bildirýän aýratyn talaplar
01.09.2020


101 TDS 1515-2020
TDS-14014-91 deregine
Güýjenme, tok, garşylyk boýunça sanly ölçeg abzallary we öwrüji abzallar. Umumy tehniki talaplar we synag usullary
01.09.2020
01.09.2025