Döwlet etalon merkeziniň ýokary takyklykly etalonlaryň ulanylmagy bilen ölçeg serişdeleriň deňeşdirme barlagy we kalibrowkasy üçin ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň NYRHLARY