Nyrhnamalar

"Türkmenstandartlary" baş döwlet gullugynyň edaralary tarapyndan edilýan metrologiýa hyzmatlaryň nyrhnamasy

T/b № Hyzmatlaryň ady Bahasy (manat)
1 Garşylyk termometriň -38,830C reper nokatynda kalibrleme işlerini geçirmek 506,00
2 Garşylyk termometriň 0,010C reper nokatynda kalibrleme işlerini geçirmek 236,00
3 Garşylyk termometriň 29,760C reper nokatynda kalibrleme işlerini geçirmek 236,00
4 Kalibrleme işlerini geçirmek üçin Etalon enjamlaryny taýarlamak 828,00