Habarlar

11.06.2021
Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň t...

09.06.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Tür...

Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetleni...

06.06.2021
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke a...

Şu gün milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köp...

03.06.2021
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbang...

01.06.2021
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar

Şu gün paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda Çagalary go...

30.05.2021
Türkmen halylary adamzadyň medeni mirasynyň merjenidir

Şu gün tutuş ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ý...

25.05.2021
Ýurdumyzda “Soňky jaň” we Aşgabat şäheriniň güni mynasy...

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerin...

25.05.2021
Täze doglan çagalara paýtagtymyzyň şanly baýramynyň hor...

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni hem-de onuň dö...

25.05.2021
Milli Liderimiz “Aşgabat-sitiniň” gurluşygyna badalga b...

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhame...

Forwsfasdfard