TM TK 02 “Metrologiýa ugry boýunça” Tehniki komiteti tarapyndan täzelenen we döwrebaplaşdyrylan kadalaşdyryjy resminamalaryň sanawy

T/b Kadalaşdyryjy resminamanyň belgisi
KR deregine 
Kadalaşdyryjy resminamanyň ady
Girizilen senesi 
Hereket edýän möhleti 
Bellik

1

GR 16162325-87 -2017

RD 52.04.234-89 deregine

Metodiki gönükdirmeler  Bulutlaryň aşaky araçagini ölçeýji abzal. Barlag usuly

01.07.2017

 

 

2

GR 16162325-88-2017

Ilkinji gezek girizilen
Meteorologiki simaply barometrler. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.12.2017

 

 

3

GR 16162325-89-2017

МИ-1908-88

Aspirasion psihrometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.02.2018

 

 

4

GR 16162325-91-2017

Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki aspirasion barograflar. Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

5

GR 16162325-90-2017

RD-52.04244-89

Anemorumbometr.  Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

20.01.2018

 

 

6

GR 16162325-93-2017

Ilkinji gezek girizilen

Meteorologiki membran barometrler.Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.2018

 

 

7

GR 16162325-94-2017

Ilkinji gezek girizilen

BOP-1 Görnüşli çaklaň nusgalyk barometrler Deňeşdirme barlagyny geçirmegiň usulyýet görkezmesi

01.05.20188

ГОСТ 5533-2013

ГОСТ 5533-2013
Nagyşly aýna. Tehniki şertler.
31.05.2018

31.05.2023


9

ГОСТ 32361-2013

ГОСТ 32361-2013
Aýna we aýna önümleri. Kemçilikler. Adalgalar we kesgitlemer.
31.05.2018

31.05.2023


10

ГОСТ 32529-2013

ГОСТ 32529-2013
Aýna we aýna önümleri. Kabul ediş kadalary.
31.05.2018

31.05.2023


11

ГОСТ 32539-2013

ГОСТ 32539-2013
Aýna we aýna önümleri. Adalgalar we kesgitlemeler.
31.05.2018

31.05.2023


12

ГОСТ 32530-2013

ГОСТ 32530-2013
Aýna we aýna önümleri. Belgileme, gaplamak, daşamak, saklamak.
31.05.2018

31.05.2023


13

ГОСТ 32557-2013

ГОСТ 32557-2013
Daşky görnüşiniň geometriki ölçeglerini we görkezijilerini dolandyrma usullary.
31.05.2018

31.05.2023


14

ГОСТ 32278-2013

ГОСТ 32278-2013
Aýna we aýna önümleri. Optiki häsiýetlerini kesgitlemek usullary.
31.05.2018

31.05.2023


15

TDS 1031-2017

(TDS-29227-91 deregine)
“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 1 bölüm.Umumy talaplar”  
01.03.2018

01.03.2023

 

16

TDS 1032-2017

(TDS-29228-91 deregine)
“Barlaghana aýna gaplary. Graduirlenen pipetkalar. 2 bölüm. Garaşmagyň wagty goýulmadyk graduirlenen pipetkalar.”  
01.03.2018

01.03.2023

 

17

TDS 1033-2017

(TDS P-517-74 deregine)
Taheometrler elektron. Umumy tehniki şertler.
01.02.2018

01.02.2023

 

18

TDS 1034-2017

(TDS-6019-83 deregine)
Sowuk suwuň ganatly hasaplaýjylary. Tehniki şertler.
01.05.2018

01.05.2023

 

19

TDS 1035-2018

(TDS-27352-87 deregine)
Nebitönümleri daşamak we doldurmak üçin awtomobil ulag serişdeler. Görnüşleri, parametrleri we umumy tehniki talaplary.  

30.05.2018


30.05.2023

 

20

TDS 1036-2017

(TDS-14167-83 deregine)
Sowuk suwuň turbinaly hasaplaýjylary.Tehniki şertler.

30.05.2018


30.05.2023 

 

21

TDS 1037-2017

(TDS-8.234-78 deregine)
Gaz hasaplaýjylary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.

01.05.2018 

22

TDS 1176 -2018

(TDS-8.400-80 deregine)
Metaldan ýasalan nusgalyk ölçeýjiler

01.04.2019 

23

TDS 1175-2018

(TDS-1770-74 deregine)
Barlaghana ölçeg aýna gaplary. Silindirler, menzurkalar, kolbalar, probirkalar.  Umumy tehniki şertler.

01.04.2019


01.04.2024

 

24

ISO/ IEC  99:2007


Halkara metrologiýa sözlügi. Esasy we umumy düşünjeler we degişli adalgalar  


 

 

25

GR 16162325-96-2018

( МИ 1864-88 deregine)
Ýangyçpaýlaýjy kolonkalar. Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

01.11.201826

GR 16162325-95-2018

Ilkinji gezek girizilen
Agilent 6890, Agilent 6850, Agilent 7890, Agilent 7890 B, Agilent 7820 gaz hromatografy Deňeşdirme barlagy geçirmegiň usulyýet görkezmeleri

22.10.201827

TDS 1177-2019

TDS P 50856-2017
Ulag serişdeleriniň hereket tizligini radiolokasion ölçeýjiler.Umumy tehniki talaplary. Barlag usullary.  
28

TDS -1224-19

TDS-8.259-771 deregine
Işjeň we reaktiw elektrik energiýanyň induksion hasaplaýjylary
20.05.2019

20.05.2024


29

TDS 1240-2019

TDS 8.113–85 deregine
“Ştangensirkuller. Deňeşdirme barlagynyň usuly”
17.07.201930

TDS 1241-2019

TDS 8.053–73 deregine
“Manometrler, manowakuummetrlar, wakuummetrlar, bady ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler pnewmatiki çykyş signally dartyş ölçeýjisi. deňeşdirme barlagynyň usuly”
17.07.201931

TDS 1242-2019

(TDS-8.497-83 deregine)
Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ampermetrler, woltmetrler, wattmetrler, warmetrler. Barlag usulyýeti.
17.07.2019


 

32

TDS 1243-2019

(TDS-8.409-81 deregine)
Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmegiň döwlet ulgamy. Ommetrler. Barlag usullary we serişdeleri.
17.07.2019


 

33

TDS 1251-2019

(TDS-9018-89 deregine)
Yangyç paýlaýjy kolonkalar. Umumy tehniki şertleri.
15.06.2019

15.06.2024

 

34

TDS 1252-2019

TDS-6507-90 deregine
“Mikrometrler. Tehniki şertler”
11.07.2019

11.07.2024

 

35

TDS 1253-2019

(TDS-8.340-78 deregine)
“MP-0,4 kysymly ýükporşenli manometrler. Deňeşdirme barlag usuly”
11.07.201936

TDS 1254-2019

(TDS-9921-81 deregine)
“El bilen ulanylýan şinnaly manometrler. Umumy tehniki şertler”
11.07.2019

11.07.2024

 

37

TDS 1255-2019

TDS-6915-89 deregine
“Ýürek-damar ulgamynda basyşy ölçemek üçin abzallar (mehaniki). Umumy tehniki şertler we deňeşdirme barlagy geçirmegiň usullary”
11.07.2019


 

38

TDS 1256-2019

(TDS-2405-88 deregine)
“Manometrler, wakuumetrler, manowakuummetrler, bady ölçeýjiler, agyrlygy ölçeýjiler, agyrlyk bady ölçeýjiler. Umumy tehniki şertler”
11.07.2019

11.07.2024

 

39

TDS 1288-2019

(TDS-8291-83 deregine)
Yükporşenly artykmaç basyşynyň manometrleri. umumy tehniki talaplar
30.09.2019


 

40

TDS 1289-2019

TDS-8.423-91 deregine
Mehaniki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;
20.08.2019


 

41

TDS 1290–2019

TDS 8.305–78 deregine
Manometrlik termometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri.
20.09.2019


 

42

TDS 1291-2019

(TDS-8.453-82 deregine)
Statiki agram ölçeýän terezi. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;
20.09.2019


 

43

TDS 1292-2019

TDS-8.286-78 deregine
Elektriki sekundölçeýjiler.  Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri;
20.09.2019


 

44

TDS 1297-2019

(TDS-13320-81 deregine)
“Senagatdaky awtomatik gaz analizatorlary. Umumy tehniki şertler;
20.08.2019

20.08.2021

 

45

TDS 1326-2019

(TDS-27987-88 deregine)
Potensiometriki suwukluklaryň analizatory . Umumy tehniki şertler;
15.12.2019

15.12.2024

 

46

TDS 1327 -2019

(TDS-8.321-2013 deregine)
Senagatda ulanylýän dereje ölçeýjileri. Deňeşdirme barlagyň usullary
15.12.2019


 

47

TDS 1336-2019

(TDS-26035-83 deregine)
“Üýtgeýän togyň elektriki energiýanyň  elektron hasaplaýjylary. Umumy tehniki şertler ”
15.12.2019

15.12.2024

 

48

TDS 1337-2019

(TDS-13844-68 deregine)
Metaldan tehniki ölçegler. Barlag usullary we serişdeleri.
15.12.2019

15.12.2024

 

49

TDS 1341-2019

TDS-10223-97 deregine
“Diskret hereketli agram dozatorlary. Umumy tehniki talaplar”
15.12.2019

15.12.2024

 

50

TDS 1342-2019

TDS-30414-96 deregine
“Hereketde ulag serişdeleriniň agramyny ölçemek üçin tereziler. Umumy tehniki talaplar”;
15.12.2019

15.12.2024

 

51

TDS 1343-2019

(TDS-427-75 deregine)
“Metaldan ölçeg çyzgyçlar (lineýkalar). Tehniki şetler”;
15.12.2019

15.12.2024

 

52

TDS 1344-2019

(TDS-28498-90 deregine)
“Suwuklykly aýna termometrler. Umumy tehniki talaplar. Synaglaryň usullary”
15.12.2019

15.12.2024

 

53

TDS 1367-2019

(TDS-27735-90 взамен)
Весы бытовые. Общие технические требования
10.01.2020

10.01.2025


54

TDS 1368-2019

TDS-12692-67 взамен)
Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки.
10.01.202055

TDS 1374-2019

TDS 9416–83 взамен
Уровни строительные. Технические условия.
10.01.2020

10.01.2025


56

GR 16162325-101-2019

TDS 8.004–71 взамен
Микрометры со вставками. Методика поверки.
10.01.202057

TDS 1375-2019

TDS 234–77 взамен
Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки.
10.01.202058

TDS 1377-2019

(TDS-23625-79 взамен)

Трансформаторы напряжения измерительные лабораторные

Общие технические условия

10.01.2020

10.01.2025


59

TDS 1376-2019

(TDS-8.217-87 взамен)
Государственная система обеспечения единства измерений Туркменистана. Трансформаторы тока.  Методика поверки
10.01.202060

TDS 1380-2019

(TDS-8.247-77 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Gorizontal çeleklerde (rezerwuarlarda) nebit önümleriniň derejesini ölçemek üçin metroştoklar. Deňeşdirme barlagyň usullýyeti
01.02.202061

TDS 1396-2019

(TDS-2414-2001deregine )
Barlaghana terezi.Umumy tehniki talaplary  
01.02.2020

01.02.2025


62

TDS  1397-2019

(TDS-13837-79 deregine)
Umumy niýetlenen dinamometrler. Tehniki şertleri
01.02.2020

01.02.2025


63

TDS 1398-2019

TDS 13782-68 deregine
Pružinaly umumy niýetlenilen dinamometr. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.
01.02.202064

TDS 1399-2019

TDS 28725-90 deregine
Suwukluklaryň we ürgün materiallaryň derejesini ölçemek üçin enjamlary. Umumy tehniki talaplar we synagyň usullary
01.02.2020

01.02.2025


65

TDS 1400-2019

(TDS-8.262-77 deregine)
Awtoulaglaryň we motosikilleriň spidometrleri. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.
01.02.202066

TDS 1401-2019

(TDS 7328-2001 deregine)
Agram daşlary. Umumy tehniki şertleri.
01.02.2020

01.02.2025


67

TDS 1402-2019

(TDS 13697-68 deregine)
Süýt ölçeýji enjamlary. Deňeşdirme barlagynyň usullary we serişdeleri.
01.02.202068

TDS 1403-2019

(TDS 3749-77 deregine)

900  Deňeşdirme barlagynyň burçluklary. Tehniki şertleri

01.02.2020

01.02.2025


69

GR 16162325- 98 -2019

(ilkinji gezek girizilen)

Meteorologiki simaply we spirtli termometrler

Deňeşdirme barlagy geçirmek boýunça usulyýet görkezmeleri

01.02.202070

GR 16162325- 97 -2019

Ikinji gezek girizilen
Derýa gidrometriki pyrlawaçlary (wertuşkalary). Gidrometriki pyrlawaçlaryň (wertuşkalaryň) komporator desgasynda deňeşdirme barlagy boýunça usulyýet görkezmeleri
01.02.202071 TDS 1456-2020
(TDS 8.422-81 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Ýygylygyölçeýji enjamlary. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.05.2020


72 TDS 1457-2020
(TDS 8.402-80 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Hemişelik tokly işleýän elektron analog woltmetrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we şerişdeleri
01.05.2020


73 TDS 1458-2020
(TDS 7661-67 deregine)
Indikatorly çuňluk ölçeýjiler. Tehniki şertler
01.05.2020
01.05.2025

74 TDS 1459-2020
(TDS 9500-84 deregine)
Nusgalyk göçme dinamometrler. Umumy tehniki talaplary
01.05.2020
01.05.2025

75 TDS 1460-2020
(TDS 8026-92 deregine)
Deňeşdirme barlag çyzgyçlar (Lineýkalar). Tehniki şertler
01.05.2020
01.05.2025

76 GR 16162325102-2020
(МИ 2006-89 deregine)

Indikatorly çuňlukölçeýjiler.

Deňeşdirme barlagyň usulyýeti 

01.05.2020


77 GR 16162325103-2020
Ikinji gezek girizilen
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Indikatorly Ştangençuňlukölçeýjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.05.2020


78 TDS 1469-2020
(TDS-577-68 deregine)
0,01 mm Bölünşik bahaly sagat görnüşli indikatorlar. Tehniki şertler
01.07.2020
01.07.2025

79 TDS 1470-2020
Ilkinji gezek girizilen
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Terezidäki diskret ýagdaýda hereket edýän awtomatik paý bölüjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.07.2020


80 TDS 1471-2020
(TDS-8.469-82 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Üznüksiz hereket edýän awtomatik agram ölçeýji paý bölüjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.07.2020


81 TDS 1472-2020
(TDS-8.136-74 deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Gurluşyk materiallaryny synagdan geçirmek üçin gidrawlik pressler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.07.2020


82 GR 16162325-104-2020
(МИ 782-85deregine)
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. 0,01 mm Bölüniş bahaly mikrometrler. Deňeşdirme barlagyň usulýeti
01.07.2020


83 ISO/IEK 2007 GUIDE 99
ISO/IEK 2007 GUIDE 99 (esasynda)
Metrologiýa boýunça halkara sözlük. Degişli terminler we umumy hem esasy düşünjeler. (VIM)84 TDS-8.237-2003 (МГС)
ГОСТ 8.237-77 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки
04.05.2020


85 TDS-8.135-2004 (МГС)

ГОСТ 8.135-74

deregine

МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарты –титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики Методы их определения
01.06.2020


86 TDS-8.584-2004 (МГС)
TDS-8.584-2004 (МГС)
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки
06.07.2020


87 TDS-31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) (МГС)
TDS-31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) (МГС)
(МГС) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
06.07.2020


88 TDS-31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) (МГС)
TDS-31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) (МГС)
(МГС) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2
06.07.2020


89 TDS-31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) (МГС)
TDS-31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) (МГС)
(МГС) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счётчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S
06.07.2020


90 TDS-8.298-2013 (МГС)

ГОСТ 8.298-78

deregine

(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные Методика поверки
01.08.2020


91 GR-43-2001 (МГС)
Ilkinji gezek girizilen
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»
01.08.2020


92 TDS-8.290-2013 (МГС)
ГОСТ 8.290-78 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений.
Вискозиметры типа ВУ. Методика поверки
01.06.2020


93 TDS-8.021-2015 (МГС)
ГОСТ 8.021-2005 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.
01.08.2020


94 TDS-8.557-2007(МГС)
ГОСТ 8.557-91 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности в диапазоне длин волн от 0,2 до 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 20,0 мкм
01.08.2020


95 TDS-8.520-2005(МГС)
ГОСТ 8.520-84 deregine
(МГС) Государственная система обеспечения единства измерений. Весы лабораторные. Методика поверки
01.12.2020


96 TDS 1479-2020
TDS-8.339-78 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Sekundölçeýjiler-Kalibratorlar. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
01.08.2020


97 TDS 1480-2020
TDS-8.449-81 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Hemişelik tokly ölçeg köprüleri. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti.
01.08.2020


98 TDS 1487-2020
TDS-12152-66 deregine

Ýygylygyň häsiýetnamalaryny ölçeýän gurallar we üýtgäp durýan ýygylyga degişli generatorlar. Deňeşdirme barlagyň usullary

01.09.2020


99 TDS 1488-2020
TDS-8.250-77 deregine
“Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Medisina maksimal aýna termometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri”
01.09.2020

100 GR 16162325-105-2020
МИ 1711-87 deregine

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Durmuşda ulanylýan terezi. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti

01.09.2020


101 GR 16162325-106-2020
МИ 2124-90 deregine

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Sanly göçme АП -1 görnüşli anemometr. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti

01.09.2020


102 GR 16162325-107-2020
GR 16162325-107-2020

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Görkezýän we awtomatik ýagdaýda ýazýan manometrler, wakuummetrler, manowakuummetrler, bady ölçeýjiler, dartyş güýjüni ölçeýjiler we dartyş güýçli bady ölçeýjiler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti

01.09.2020


103 TDS 1513-2020
Ilkinji gezek girizilen
Metal simli torlardan ýasalan barlaghana elekleri. Tehniki şertler
01.09.2020
01.09.2025

104 TDS 1514-2020

ТDS-8711-93 (МЭК 51-2-84)

deregine

Görkezýän we baglanyşykly hereket edýän elektrik ölçeýji meňzeş abzallar we olara degişli kömekçi bölekler. 2-nji bölüm. Ampermetrlere we woltmetrlere bildirýän aýratyn talaplar

01.09.2020


105 TDS 1515-2020
TDS-14014-91 deregine

Güýjenme, tok, garşylyk boýunça sanly ölçeg abzallary we öwrüji abzallar. Umumy tehniki talaplar we synag usullary

01.09.2020
01.09.2025

106 TDS 1524-2020
TDS-8.122-99 deregine

Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Rotametrler.

Deňeşdirme barlagyň usulyýeti

01.11.2020


107 TDS 1525-2020
TDS-28311-89 deregine
Lukmançylyk barlaghana paý bölüjileri. Umumy tehniki talaplar we synag usullary
01.11.2020


108 TDS 1526-2020
TDS-29329-92 deregine
Statiki ýagdaýy üçin agram ölçeýän terezi. Umumy tehniki talaplary
01.11.2020
01.11.2025

109 TDS 1527-2020
TDS-8.451-81 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Suwuklygy kameraly hasaplaýjylar. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri.
01.11.2020


110 TDS 1528-2020
TDS-8.478-82 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Hemişelik tokly ölçeg potensiometrleri. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri.
01.11.2020


111 TDS 1529-2020
TDS-6613-86 deregine
Metal simden dokalan  kwadrat öýjükli torlar. Tehniki şertler
01.11.2020
01.11.2025

112 TDS 1530-2020
TDS-25706-83 deregine
Lupalar. Görnüşleri, esasy parametrleri. Umumy tehniki talaplar
01.11.2020
01.11.2025

113 TDS 1531-2020
TDS-13350-78 deregine
ADU suwuklygyň konduktometrik analizatory. Umumy tehniki şertleri
01.11.2020
01.11.2025

114 GR 16162325-108-2020
Ilkinji gezek girizilen
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Göwrüm ölçeýjiler polimer (Plastik) serişdeler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.11.2020


115 TDS-511-2015 (МГС)
ГОСТ 511-82 deregine
Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа
01.12.2020


116 TDS-8226-2015 (МГС)
TDS-8226-82 (МГС) deregine
Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа
01.12.2020


117 TDS 1575-2020
TDS-8.520-84 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Nusgalyk we umumy maksatly barlaghana terezisi. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
30.11.2020


118 TDS 1542-2020
TDS-8.336-79 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Sanly ommetrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
15.01.2021


119 TDS 1543-2020
Ilkinji gezek girizildi
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Analitiki gaz barlaghana hromatograflary. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
15.01.2021


120 TDS 1572-2020
TDS-8.052-73 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy.Pnewmatik çykyş signally differensial manometrler. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
15.02.2021


121 TDS 1573-2020
TDS-8.130-74 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Görünmän galýan sapakly wizual umumy senagat pirometrleri. Deňeşdirme barlagyň usullary we serişdeleri
15.01.2021


122 TDS 1573-2020
TDS-8.130-74 deregine
Tizlikli gaz hasaplaýjylar.Umumy tehniki talaplary we synaglaryň usullary.
15.02.2021
15.02.2026

123 TDS 1576-2020
TDS-8.354-85 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Suwuklykly konduktometrik analizatorlar. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.02.2021


124 TDS 1577-2020
TDS-26703-93 deregine
Analitiki gaz hromatograflary. Umumy tehniki talaplary we synag usyullary
15.02.2021
15.02.2026

125 TDS 1578-2020
TDS-16464-70 deregine
Nusgalyk litrlik purkalar. Esasy parametrleri we ölçegleri. Tehniki talaplary
01.02.2021
01.02.2026

126 GR 16162325-109-2020
Ilkinji gezek girizildi
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Duýgyr bimetal elementli M-16 meteorologiki termograflar. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.02.2021
01.02.2026

127 GR 16162325-111-2020
МИ 1053-85 deregine
“Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Planimetrler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti”
15.02.2021


128 GR 16162325-112-2020
МИ 1748-87 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Aýna kapilýar wiskozimetrler. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
15.02.2021


129 GR 16162325-113-2020
MИ 1619 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. pH-metrleriň we ionomerleriň özgerdijileri, pH-metrleriň toplumlary. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
15.02.2021


130 GR 16162325-114-2020
МИ 2024-89 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Metaldan ölçeg çyzgyçlar (lineýkalar) Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
01.02.2021


131 TDS 1580-2020
TDS-16920-93 deregine

Temperatura degişli termometrler we manometrik özgerdijiler. Umumy tehniki talaplar we synag usullary

15.02.2021
15.02.2026

132 GR 16162325-115-2020
MI 1592-2015 deregine
Türkmenistanyň ölçegleriň bitewiligini üpjün ediş döwlet ulgamy. Suw hasaplaýjylar. Deňeşdirme barlagyň usulyýeti
02.01.2021


133 TDS 1610-2020
TDS-166-89
Jezwerler. Tehniki şertler134 РМГ 74-2004
Взамен РМГ 74-2004
Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений
01.02.2021