Bölümler

Ýylylyk-tehniki ululyklaryň ölçeg bölümi

Döwlet etalonlaryň atlandyrylyşy
1 Pes basyşyň ölçegleri boýunça barlaghanasy
2 Ýokary basyşyň ölçegleri boýunça barlaghanasy
3 Temperaturanyň ölçegleri boýunça barlaghanasy
4 Pirometriýa barlaghanasy
5 Çyglylygyň ölçegleri boýunça barlaghanasy