Bölümler

Maddalatyň möçberini we harçlanmagyny ölçeýän bölümi

Döwlet etalonlaryň atlandyrylyşy
1 Kiçi göwrümleriň ölçegleri boýunça barlaghanasy
2 Gazyň harçlanmagynyň we göwrümiň ölçegleri boýunça barlaghanasy
3 Uly göwrümleriň ölçegleri boýunça barlaghanasy